Sondakika haberlerinin cep telefonunuza bildirim olarak gelmesini ister misiniz?

:

:

:

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Hakları Neler? (Maaş, Tazminat, İkramiye ve Sosyal)

Tarih: 14 Nisan 2018 Cumartesi 01:17
Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Hakları Neler? (Maaş, Tazminat, İkramiye ve Sosyal)
Yazı Boyutu:
Metni küçült
Metni büyüt
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24. MADDESİ
UYARINCA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE
SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinin dördüncü fıkrasında;
geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve
süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan şirketlerce işçi
statüsüne geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı
düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere şirketlerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu
tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin
ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Ücret Zammı:

- 01.01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı
varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

- 01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018
tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

- 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

- 01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019
tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

- 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

➢ İkramiye:
İşçilere Ekim ve Nisan aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10)
ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması
durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

➢ Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI:
İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk
yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI:
İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar
tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak
üzere) 140,00(yüzkırk)TL.tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI:
İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL.
bayram harçlığı verilir.

➢ Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI:
İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI:
Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:
1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli
olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve
eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.
İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı
geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.
2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması
hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine
lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI:
İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye
kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI:
İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında;
normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş,
çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.
➢ Askerlik Yardımı:
Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.

➢ Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:
A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan
yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.
Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu
hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar,
önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her
bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.
➢ Gece Çalışması:
Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu
saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.
➢ Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:
Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.
➢ İzinler:

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:
Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Hizmet süresi;
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,
15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün.
yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:
İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne
kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:
İşçiye
Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün
Evlenmesi hâlinde 5 gün 

Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün
Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün
Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün
Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar
ücretli sosyal izin verilir.

➢ Bildirim Önelleri:
Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
İşçinin hizmet süresi
6 aydan az sürmüşse 3 hafta sonunda
6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse 5 hafta sonunda
1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 7 hafta sonunda
3 yıldan fazla sürmüşse 9 hafta sonunda
feshedilmiş sayılır.

➢ Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:
İş sözleşmesi İş Kanununda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi
konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.
Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı
ödenir.
Bu haber toplam 5822 defa okunmuştur.
Etiketler:
Sitemiz AA ve İHA resmi abonesidir.
Telgraf Türk ©2011 - Tüm Hakları Saklıdır, Kaynak Gösterilmeden İçerik kopyalanamaz.
Mersin Haber
Oluşturma süresi(ms): -1